Home Article 九张机

九张机

Source:石桥居士 Release time:2019/05/14 Author:乐府雅词 Reading volume:590


一张机,采桑陌上试衣。晴日暖慵无力, 桃枝上,啼莺言语,不肯放人归。

两张机,行人立马意迟迟。深未忍轻分付, 回头一笑,花间归去,只恐被花知。

三张机,吴蚕已老燕雏飞。东风宴罢长洲苑, 轻绡催趁,馆娃宫女,要换舞时衣。

四张机,咿哑声里暗颦眉。回梭织朵垂莲子,盘花易绾,愁心难整,脉脉乱如丝。

五张机,横纹织就沈郎诗。中心一句无人会, 不言愁恨,不言憔悴,只恁寄相思。

六张机,行行都是耍花儿。花间更有双蝴蝶,停梭一晌,闲窗影里,独自看多时。

七张机,鸳鸯织就又迟疑。只恐被人轻裁剪,分飞两处,一场离恨,何计再相随?

八张机,回纹知是阿谁诗?织成一片凄凉意,行行读遍,恹恹无语,不忍更寻思。

九张机,双花双叶又双枝。薄情自古多离别,从头到尾,将心萦系,穿过一条丝。

  
I want to comment

Search

classification

Leave a message
http://blog.huijin.net/
User login
You have not written any reviews yet!
You have commented!
Can only praise once!
You have a collection!