Home Article 荷叶杯·春尽小庭花落

荷叶杯·春尽小庭花落

Source:石桥居士 Release time:2019/05/16 Author:顾敻 Reading volume:708


春尽小庭花落,寂寞,凭槛敛双眉。


忍教成病忆佳期, 知摩知,知摩知。


歌发谁家筵上,寥亮,别恨正悠悠。


兰釭背帐月当楼, 愁摩愁,愁摩愁。


弱柳好花尽拆,晴陌,陌上少年郎。


满身兰麝扑人香, 狂摩狂,狂摩狂。


记得那时相见,胆战,鬓乱四肢柔。


泥人无语不抬头, 羞摩羞,羞摩羞。


夜久歌声怨咽,残月,菊冷露微微。


看看湿透缕金衣, 归摩归,归摩归


我忆君诗最苦,知否,字字尽关心。


红笺写寄表情深, 吟摩吟,吟摩吟。


金鸭香浓鸳被,枕腻,小髻簇花钿。


腰如细柳脸如莲, 怜摩怜,怜摩怜。


曲砌蝶飞烟暖,春半,花发柳垂条。


花如双脸柳如腰, 娇摩娇,娇摩娇。


一去又乖期信,春尽,满院长莓苔。


手挪裙带独裴回, 来摩来,来摩来。


  
I want to comment

Search

classification

Leave a message
http://blog.huijin.net/
User login
You have not written any reviews yet!
You have commented!
Can only praise once!
You have a collection!